تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

صوفی - آرتیبیشن
1 اسفند 1399
آثار هنری مشابه

نوزاد خوابیده
برآورد
€600
714 دلار آمریکا
-
€800
952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فوو پاریس - 8 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها