• بدون عنوان
  • ترکیب مواد روی بوم
  • 54 * 54
  • محل امضا پایین راست
برآورد
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
6,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,496 دلار آمریکا
26.531%

اثر هنری وجود ندارد