برآورد
€3,500
5,000 دلار آمریکا
- €4,500
6,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
7,143 دلار آمریکا
25%
توضیحات اثر

Signed lower right "S.Tabrizi"
Signed and dated on the back
آثار هنری مشابه

نان شب
برآورد
30,000,000﷼
813 دلار آمریکا
-
50,000,000﷼
1,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
5,420 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
الله
برآورد
£3,000
4,000 دلار آمریکا
-
£5,000
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,760 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
ترکیب‌بندی با خوش‌نویسی
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$8,500
32%
تاریخ حراج
سایر آثار هنری صادق تبریزی

بدون عنوان
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,797 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021