• بدون عنوان 1380
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 144 * 140
  • امضاء: "S.Tabrizi"(پایین راست)
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
4% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

امپراتور مطرود
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
40,724 دلار آمریکا
44% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
شکار رنگ
برآورد
£25,000
33,333 دلار آمریکا
-
£35,000
46,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,250
47,000 دلار آمریکا
17.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399
شکار آبی
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$45,750
23.75% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 اردیبهشت 1389
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
تاریخ حراج
1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,630 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,639 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.275%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020