• بدون عنوان 1380
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 144 * 140
  • امضاء: "S.Tabrizi"(پایین راست)
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
4%
امپراتور مطرود
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
40,724 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
شکار رنگ
برآورد
£25,000
33,333 دلار آمریکا
-
£35,000
46,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,250
47,000 دلار آمریکا
17.5%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
جانی سه‌بعدی
برآورد
€30,000
36,559 دلار آمریکا
-
€40,000
48,745 دلار آمریکا
قیمت فروش
€37,500
45,698 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
Ketterer Kunst - 29 خرداد 1400
شکار آبی
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$45,750
23.75%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389
راز خِرَد
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$49,000
96%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
بدون عنوان
برآورد
$35,000
-
$50,000
قیمت فروش
$43,750
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
Blue Miniature
برآورد
£20,000
26,667 دلار آمریکا
-
£25,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
43,333 دلار آمریکا
44.444%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396
One Stroke of Paint
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$52,500
90.909%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$10,000
قیمت فروش
$40,000
344.444%
تاریخ حراج
بونامز - 13 اسفند 1386