18 اسفند 1389
برآورد
$4,000 - $6,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازپورنگ پیرعطایی
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£548
764 دلار آمریکا
9.6%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
زن لم‌داده
برآورد
$2,000
-
$4,000
تاریخ حراج
کلارس - 26 دی 1394
آرتچارت | اثر هنری ازندا رحیمی
چشمان آبی او
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£701
987 دلار آمریکا
71.96%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری صادق تبریزی

بدون عنوان
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,267 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,385 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,610 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.736%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021