25 آذر 1389
برآورد
$20,000 - $30,000
قیمت فروش
$28,750
15%
محراب
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
33,898 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بارگاه
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
29,565 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
34,981 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازدیانا الحدید
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,655 دلار آمریکا
-
£20,000
27,541 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,026 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 10 تیر 1400
مصائب مسیح
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد محب‌علی
شام آخر 1
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$31,250
13.636%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1390
آرتچارت | اثر هنری ازرضا لواسانی
باد #1
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,800
24,706 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
فيگور
برآورد
400,000,000﷼
12,384 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,576 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,672 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
$12,000
-
$16,000
قیمت فروش
$26,250
87.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390