11 اردیبهشت 1387
برآورد
$8,000 - $12,000
قیمت فروش
$16,250
62.5%
آثار هنری مشابه

الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
Khon+Ger
برآورد
€8,000
11,765 دلار آمریکا
-
€12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,400
12,353 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
بلیندارته - 20 آذر 1386
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
بی بی + اِف اِف + تی اِی
برآورد
€14,000
15,893 دلار آمریکا
-
€16,000
18,163 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,893 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
کَمبی - 13 آذر 1397
سایر آثار هنری صادق تبریزی

بدون عنوان
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,797 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021