برآورد
$1,000 - $2,000
قیمت فروش
$500
66.667% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

The Gazelle
برآورد
£150
197 دلار آمریکا
-
£250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
ترکیب‌بندی آبستره
برآورد
€300
375 دلار آمریکا
-
€400
500 دلار آمریکا
قیمت فروش
€450
563 دلار آمریکا
28.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
19 آذر 1393
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
تاریخ حراج
1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,630 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,639 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,930 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.275%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020