صادق تبریزی

ایران | 1317 - 1396
86 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #133 (فروخته شده)
مرکب روي پوست
70 * 70
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391

شماره لت #49 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
87 * 77
امضاء شده
برآورد
£8,000
11,765 دلار آمریکا
-
£12,000
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,400
16,765 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389

شماره لت #19 (فروخته شده)
oil and gold-leaf on canvas
179.5 * 180.3
امضاء شده
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$28,750
15% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 آذر 1389

شماره لت #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
120 * 96
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
33,460 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398

شماره لت #101 (فروخته شده)
ink, acrylic on canvas
100 * 70
امضاء شده
برآورد
€3,500
5,000 دلار آمریکا
-
€4,500
6,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
7,143 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 آذر 1387

شماره لت #63 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
144 * 140
امضاء شده
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
4% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #127 (فروخته شده)
ink on parchment
65 * 65
امضاء شده
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$15,000
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 آبان 1386

شماره لت #101 (فروخته شده)
oil and gold paint on canvas
45 * 35
امضاء شده
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,040
16% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 خرداد 1385

شماره لت #101 (فروخته شده)
ink on parchment
60 * 60
امضاء شده
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$16,250
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387

شماره لت #13 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
118 * 116
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398