• ترکیب‌بندی برف و طبیعت 1390
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 42.9 * 27.6
15 اردیبهشت 1400
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
- €800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
توضیحات اثر

Signed and dated in black marker on the verso
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری عباس غریب

آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
-
€800
978 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
درخت تنها (از مجموعه سفیدبرفی)
برآورد
€400
481 دلار آمریکا
-
€500
601 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 2 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 617 دلار آمریکا
کمینه برآورد 603 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-21.231%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها