• ترکیب‌بندی برف و طبیعت 1391
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 110 * 70
27 اسفند 1399
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
- €800
978 دلار آمریکا
فروخته نشده
توضیحات اثر

Signed and dated in black marker on the verso
The work is accompanied by a certificate of authenticity released by TenStar Community, Verona
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€4,000
4,388 دلار آمریکا
-
€5,000
5,485 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1398
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
سایر آثار هنری عباس غریب

آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
-
€800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
تاریخ حراج
Finarte - 15 اردیبهشت 1400
آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
درخت تنها (از مجموعه سفیدبرفی)
برآورد
€400
481 دلار آمریکا
-
€500
601 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 2 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 617 دلار آمریکا
کمینه برآورد 603 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-21.231%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها