عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,363 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,276 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,414 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.393%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020