عباس کیارستمی

ایرانی | 1319-1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,801 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,515 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,750 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.847%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020