• مجموعه سفیدبرفی (3) 1376
  • triptych: inkjet on canvas, n. 1 / 1، چاپ جوهرافشان روی بوم
  • عکاسی
  • 164.5 * 85
برآورد
$25,000 - $35,000
قیمت فروش
$132,000
340%
آثار هنری مشابه

Untitled #6 from Snow White Series, (3)
برآورد
£20,000
39,216 دلار آمریکا
-
£25,000
49,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
£72,500
142,157 دلار آمریکا
222.222%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 28 اردیبهشت 1387
Allegiance with Wakefulness (from the 'Women of Allah' Series)
برآورد
£30,000
49,180 دلار آمریکا
-
£40,000
65,574 دلار آمریکا
قیمت فروش
£67,250
110,246 دلار آمریکا
92.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 10 تیر 1388
Senza titolo
برآورد
€30,000
44,776 دلار آمریکا
-
€40,000
59,701 دلار آمریکا
قیمت فروش
€78,320
116,896 دلار آمریکا
123.771%
تاریخ حراج
کریستیز - 6 آذر 1386
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,370 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021