8 آبان 1398
برآورد
€3,000
3,337 دلار آمریکا
- €4,000
4,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,270 دلار آمریکا
9.686%
توضیحات اثر

Digital photography on paper signed on the back
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$10,000
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 24 فروردین 1390
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,435 دلار آمریکا
-
€3,000
3,652 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,445
5,411 دلار آمریکا
77.8%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 27 دی 1399
گلها از مجموعه تصویر خیال
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
5,962 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,534 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,194 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,097 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021