8 آبان 1398
برآورد
€3,000
3,337 دلار آمریکا
- €4,000
4,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,270 دلار آمریکا
9.686%
توضیحات اثر

Signed on the negative
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والفجر از سعید صادقی
والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
3,360 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
€8,000
10,390 دلار آمریکا
-
€12,000
15,584 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,545 دلار آمریکا
65%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,534 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,194 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,097 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.22%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021