27 اسفند 1399
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
- €4,000
4,888 دلار آمریکا
فروخته نشده
توضیحات اثر

Edition artist's proof
Signed, dated, and numbered in black marker on the verso
The work is accompanied by a certificate of authenticity released by TenStar Community, Verona
آثار هنری مشابه

والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
3,360 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,980 دلار آمریکا
128.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
سایر آثار هنری هنرمند

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
Snow White
برآورد
$40,000
-
$60,000
تاریخ حراج
29 مهر 1393
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,363 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,276 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,414 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.393%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020