• بدون عنوان (از مجموعه سفیدبرفی) 1390
  • technique not given، تکنیک ارائه نشده
  • عکاسی
  • 96 * 63
6 اردیبهشت 1396
برآورد
£1,800
2,308 دلار آمریکا
- £2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,250
2,885 دلار آمریکا
4.651%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 8 آبان 1399
قماربازها (بر اساس اثر پل سزان با همين نام)
برآورد
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | SNOW WHITE از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€4,000
4,651 دلار آمریکا
-
€6,000
6,977 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,940
5,744 دلار آمریکا
1.2%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 24 مهر 1397
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,370 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021