27 اسفند 1399
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
- €4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,839
4,691 دلار آمریکا
9.686% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

Signed, dated, and numbered in black marker on the verso.
The work is accompanied by a certificate of expertise released by TenStar Community, Verona
آثار هنری مشابه

والفجر
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
4,025 دلار آمریکا
116.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
زمزمه‌های شرق
برآورد
£2,000
2,564 دلار آمریکا
-
£3,000
3,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
3,846 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 اردیبهشت 1396
سایر آثار هنری هنرمند

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
Snow White
برآورد
$40,000
-
$60,000
تاریخ حراج
29 مهر 1393
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,363 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,276 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,414 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.393%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020