27 اسفند 1398
برآورد
€4,000
4,388 دلار آمریکا
- €5,000
5,485 دلار آمریکا
فروخته نشده
توضیحات اثر

Signed and dated in black felt pen on the verso
آثار هنری مشابه

لورا بتیفری از مجموعه رنسانس بیرون از قاب
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
3,360 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,980 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
-
€800
978 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,370 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021