• سفیدبرفی 1348 - 1358
  • digital print on canvas, printed in 2000، چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 109 * 71.5
9 خرداد 1397
برآورد
€3,500
4,070 دلار آمریکا
- €4,500
5,233 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€4,000
4,388 دلار آمریکا
-
€5,000
5,485 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1398
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,897 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,344 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,370 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.746%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021