برآورد
$50,000 - $70,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
4,246 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
Romantic Structure
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
هنوز خواب تو را م یبینم
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
95.556%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری علیرضا اسپهبد

تشنگی
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
کودک
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
Dark Window
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,703 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,122 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021