برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
16,471 دلار آمریکا
12%
آثار هنری مشابه

کوروش
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه کویری ها
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
12,469 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
NATIONAL PORTRAITS
برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
-
£12,000
15,789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
13,158 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
سایر آثار هنری علیرضا اسپهبد

تشنگی
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
کودک
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
صدا کردن
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,703 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,122 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021