برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
- 9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
12.5%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£15,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
31,250 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
آرتچارت | اثر هنری ازهدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
€10,000
12,987 دلار آمریکا
-
€15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
25,974 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
سایر آثار هنری علیرضا اسپهبد

کودک
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
صدا کردن
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
Dark Window
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,703 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,122 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021