برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
34,981 دلار آمریکا
8%
آثار هنری مشابه

امپراتور مطرود
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
40,724 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
گستره‌های آرامش
برآورد
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
36,036 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد محب‌علی
شام آخر 1
برآورد
$25,000
-
$30,000
قیمت فروش
$31,250
13.636%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1390
سایر آثار هنری علیرضا اسپهبد

تشنگی
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
کودک
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
صدا کردن
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,703 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,122 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021