علیرضا اسپهبد

ایران | 1330
11 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #25 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
100 * 100
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

ترکیب مواد روی بوم
147 * 148
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
34,981 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

شماره اثر #14 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
90 * 120
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
16,471 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397

رنگ‌روغن روی بوم
70 * 100
برآورد
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
20,362 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
21,493 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

شماره اثر #14 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
130 * 100
برآورد
1,000,000,000﷼
26,399 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
23,759 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

شماره اثر #198 (فروخته شده)
اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
120 * 119.7
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$27,500
120%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1391

رنگ روغن روی بوم
140 * 165
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$35,000
40%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389

شماره اثر #24 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
140 * 150
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1387

شماره اثر #154 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
150 * 140
برآورد
$50,000
-
$70,000
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387

شماره اثر #143 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
115 * 130
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387