3 دی 1395
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
- 350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
133.333%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
نور
برآورد
£10,000
13,158 دلار آمریکا
-
£15,000
19,737 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,750
18,092 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
آرتچارت | اثر هنری ازابراهیم الفت
بدون عنوان
برآورد
€6,000
7,792 دلار آمریکا
-
€8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,375
18,669 دلار آمریکا
105.357%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
16,799 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری علیرضا کرمی

بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
7,808 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | اثر هنری ازعلیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,632 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,619 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,466 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+125%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها