برآورد
£280,000
358,974 دلار آمریکا
- £350,000
448,718 دلار آمریکا
قیمت فروش
£350,000
448,718 دلار آمریکا
11.111%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
طبیعی
برآورد
£150,000
238,968 دلار آمریکا
-
£200,000
318,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
£218,000
347,300 دلار آمریکا
24.571%
تاریخ حراج
فیلیپس - 24 مهر 1392
آرتچارت | THE OLD POET AND THE BABE از فرهاد مشیری
شاعرِ پیر و زیباروی
برآورد
£150,000
241,935 دلار آمریکا
-
£200,000
322,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,250
447,177 دلار آمریکا
58.429%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
172,712 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,700,000,000﷼
423,143 دلار آمریکا
194%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
باد الهی
برآورد
€20,000
25,974 دلار آمریکا
-
€30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
€92,500
120,130 دلار آمریکا
270%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
تینکپُل
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$0
0%
تاریخ حراج
آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 284,424 دلار آمریکا
کمینه برآورد 192,474 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 243,839 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+140.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها