برآورد
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
15,015 دلار آمریکا
16.667%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$16,250
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
هوس
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری علی شیرازی

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.672%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021