برآورد
$15,000 - $20,000
قیمت فروش
$21,250
21.429%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$16,250
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری علی شیرازی

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.672%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021