• بدون عنوان 1392
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 260 * 160
  • امضاء: "علی شیرازی 1392" (پایین چپ)
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعین‌الدین صادق‌زاده
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,333 دلار آمریکا
-
£10,000
16,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,625
9,375 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
Untitled (Calligraphic Forms)
برآورد
£6,000
7,595 دلار آمریکا
-
£10,000
12,658 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,637
7,135 دلار آمریکا
29.538%
تاریخ حراج
بونامز - 14 خرداد 1398
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
230,000,000﷼
6,233 دلار آمریکا
64.286%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری علی شیرازی

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.672%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021