برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نوروز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازفریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
€7,000
8,531 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,800
7,069 دلار آمریکا
22.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
سایر آثار هنری عنایت الله نظری نوری

ایران من سلام
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
9,163 دلار آمریکا
328.571%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
نان شب
برآورد
30,000,000﷼
813 دلار آمریکا
-
50,000,000﷼
1,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
5,420 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,973 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,013 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,774 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+262.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها