برآورد
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
13,265 دلار آمریکا
44%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$16,250
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
سایر آثار هنری عین الدین صادق زاده

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,065 دلار آمریکا
-
£7,000
11,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
17,742 دلار آمریکا
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,029 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,980 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020