5 فروردین 1399
برآورد
£20,000
25,000 دلار آمریکا
- £30,000
37,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,500
28,125 دلار آمریکا
10%
آثار هنری مشابه

الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
Untilted
برآورد
$10,000
-
$12,000
قیمت فروش
$21,600
96.364%
تاریخ حراج
کریستیز - 12 بهمن 1385
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
گ + ت + ی
برآورد
€18,000
19,956 دلار آمریکا
-
€22,000
24,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
€21,080
23,370 دلار آمریکا
5.4%
تاریخ حراج
بلیندارته - 13 آذر 1398
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود
برآورد
8,000,000,000﷼
69,565 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
104,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
0﷼
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,342 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,942 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 52,225 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.364%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020