3 دی 1395
برآورد
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
- 8,000,000,000﷼
199,501 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
211,970 دلار آمریکا
21.429%
آثار هنری مشابه

Wave
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$218,500
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
UNTITLED (THE QUATRAINS OF OMER KHAYYAM)
برآورد
£50,000
79,365 دلار آمریکا
-
£70,000
111,111 دلار آمریکا
قیمت فروش
£109,250
173,413 دلار آمریکا
82.083%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
او بخشنده است
برآورد
£40,000
81,633 دلار آمریکا
-
£60,000
122,449 دلار آمریکا
قیمت فروش
£106,100
216,531 دلار آمریکا
112.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1386
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,969 دلار آمریکا
کمینه برآورد 101,058 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 140,942 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+79.51%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021