برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$601,000
758.571%
آثار هنری مشابه

STARDUST
برآورد
£280,000
358,974 دلار آمریکا
-
£350,000
448,718 دلار آمریکا
قیمت فروش
£350,000
448,718 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
I Love You Until Eternity
برآورد
$200,000
-
$250,000
قیمت فروش
$769,000
241.778%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
THE OLD POET AND THE BABE
برآورد
£150,000
241,935 دلار آمریکا
-
£200,000
322,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£277,250
447,177 دلار آمریکا
58.429%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 203,118 دلار آمریکا
کمینه برآورد 98,083 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.142%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021