برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
- 20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
درون، بیرون
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
110,876 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
آرتچارت | اثر هنری ازابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$112,500
60.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 اسفند 1394
پرتره
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
آرتچارت | HUNTING THE DAWN از رضا درخشانی
شکار سپیده‌دم
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$112,500
40.625% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
Sensibility Green Summer Serenades
برآورد
€70,000
90,909 دلار آمریکا
-
€90,000
116,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
€86,500
112,338 دلار آمریکا
8.125% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1391
شکار قرمز شماره ۴
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
زنگ های بی صدا (از مجموعه آیینه‌ی زمان)
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$122,500
75% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
30 فروردین 1390
آرتچارت | شکار سرخ شماره 3 از رضا درخشانی
شکار سرخ شماره 3
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$111,750
59.643% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 فروردین 1392
BLUE DOME II
برآورد
£70,000
89,744 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
112,179 دلار آمریکا
2.941% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397