• جانی سه‌بعدی 1387
  • beads, acrylic, resin, casting compound, on canvas laid on panel
  • نقاشی
  • 136 * 160
9 تیر 1394
برآورد
£70,000
110,098 دلار آمریکا
- £90,000
141,554 دلار آمریکا
فروخته نشده
توضیحات اثر

Signed, titled, and dated '"Johnny 3D" 2009 Farhad Moshiri' on the reverse.
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£40,000
55,579 دلار آمریکا
-
£60,000
83,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
4,246 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازقاسم محمدی
سازه رمانتیک
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
کودک
برآورد
£50,000
63,307 دلار آمریکا
-
£70,000
88,630 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
79,134 دلار آمریکا
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
رودئو کابوی
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 174,873 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,354 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 137,730 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.407%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021