برآورد
5,000,000,000﷼
113,122 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
158,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
66.667%
آثار هنری مشابه

گنبد سفید III
برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
شکارِ آبیِ آسمان
برآورد
2,000,000,000﷼
61,087 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
91,631 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
183,262 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$221,000
342%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,969 دلار آمریکا
کمینه برآورد 101,058 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 140,942 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+79.51%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021