28 اسفند 1387
برآورد
$250,000 - $350,000
قیمت فروش
$302,500
0.833%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
211,193 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
290,391 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرتچارت | Portrait of Iris Clert از منوچهر یکتایی
پرتره‌ی اِریس کلِرت
برآورد
£50,000
76,923 دلار آمریکا
-
£70,000
107,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£182,500
280,769 دلار آمریکا
204.167%
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1394
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 203,118 دلار آمریکا
کمینه برآورد 98,083 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,760 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.142%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021