• نمکدان و فلفل‌دان کِنِدی 1383
  • oil and acrylic on canvas mounted on board, in two parts
  • نقاشی
  • 210 * 160
11 تیر 1387
برآورد
£60,000
120,000 دلار آمریکا
- £80,000
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£337,250
674,500 دلار آمریکا
381.786%
آرتچارت | I Love You Until Eternity از فرهاد مشیری
تا ابد عاشقتم
برآورد
$200,000
-
$250,000
قیمت فروش
$769,000
241.778%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | One World/Yek Donia از فرهاد مشیری
یک دنیا
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$601,000
758.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
آرتچارت | COWBOY AND INDIAN, (2) از فرهاد مشیری
گاوچران و سرخپوست
برآورد
£150,000
245,902 دلار آمریکا
-
£200,000
327,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£397,250
651,230 دلار آمریکا
127%
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 مهر 1388
آرتچارت | 095TTV از فرهاد مشیری
صفر نود و پنج. تی. تی. وی.
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$782,500
526%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آذر 1389
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
£200,000
317,460 دلار آمریکا
-
£300,000
476,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£409,250
649,603 دلار آمریکا
63.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت))
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400