برآورد
€70,000
104,478 دلار آمریکا
- €90,000
134,328 دلار آمریکا
قیمت فروش
€77,370
115,478 دلار آمریکا
3.288%
آثار هنری مشابه

پرتره
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
92,113 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
بچه گربه (از مجموعه دوستان پشمالو)
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$100,000
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
کودک
برآورد
£50,000
63,307 دلار آمریکا
-
£70,000
88,630 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
79,134 دلار آمریکا
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
رودئو کابوی
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 174,873 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,354 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 137,730 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.407%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021