• حیاط قرمز روی سفید نابود شده 1396
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 95 * 95
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
- £40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مطالعات انار از رضا درخشانی
مطالعات انار
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£18,000
29,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
64,516 دلار آمریکا
166.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 مهر 1392
تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
No. 2
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1394
سایر آثار هنری هنرمند

خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
روزی روزگاری
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آبان 1399
5V4G
برآورد
£75,000
98,684 دلار آمریکا
-
£95,000
125,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,969 دلار آمریکا
کمینه برآورد 101,058 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 140,942 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+79.51%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020