• حیاط قرمز روی سفید نابود شده 1396
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 95 * 95
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
- £40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
آرتچارت | مطالعات انار از رضا درخشانی
مطالعات انار
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£18,000
29,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
64,516 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1392
تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
No. 2
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
Shiraz Wine
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
آرتچارت | اثر هنری ازمحمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£30,000
41,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
56,262 دلار آمریکا
61%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازضیا عزاوی
بداهه‌پردازی 2
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£30,000
41,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,750
52,768 دلار آمریکا
51%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
Afternoon Rest
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$54,000
80%
تاریخ حراج
کریستیز - 12 بهمن 1385
Desert
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$51,400
105.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
Still Life (Teapot)
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1395