فرهاد مشیری

ایران | 1342
71 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
136 * 160
برآورد
€30,000
36,559 دلار آمریکا
-
€40,000
48,745 دلار آمریکا
تاریخ حراج
Ketterer Kunst - 29 خرداد 1400

Lambda print monté sous Diasec، چاپ لامبدا تحت دیاسک
101 * 76.2
9/10
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
120 * 160
برآورد
£50,000
69,891 دلار آمریکا
-
£80,000
111,826 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

آکریلیک و چسب روی بوم
164 * 146
برآورد
£16,000
21,918 دلار آمریکا
-
£20,000
27,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
72,493 دلار آمریکا
194%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

acrylic, embroidery, plastic pearls, crystals,glitter and glaze on canvas, mounted on board
200 * 260
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399

شماره اثر #30 (فروخته نشده)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
150 * 180
برآورد
£75,000
98,684 دلار آمریکا
-
£95,000
125,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399

شماره اثر #28 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
190 * 150
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£35,000
46,053 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399

lambda print
40 * 30
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399

lambda print
40 * 30
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
95 * 95
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399