• بدون عنوان 1387
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 99 * 98
  • امضاء: "فریده لاشایی 87" (پایین راست)
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
- 15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£15,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
31,250 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
No. 2
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
Key Job
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$40,000
166.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389
سایر آثار هنری فریده لاشایی

آرتچارت | Untitled (Still Life) از فریده لاشایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,250
46,642 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
آرتچارت | CATCHING THE MOON (STUDIES), (18) از فریده لاشایی
گرفتن ماه
برآورد
£800
1,143 دلار آمریکا
-
£1,200
1,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,429 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$12,000
20%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,590 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.091%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021