• خرگوش ها، مقدمه‌‌ای بر آلیس در سرزمین عجایب 1388
  • oil and acrylic on canvas with animation projection, n. a.p. 1/1 aside from an edition of 7، رنگ روغن و اکریلیک روی بوم با پروجکشن متحرک
  • ویدیو آرت
  • 200 * 180
28 مهر 1389
برآورد
£20,000
31,746 دلار آمریکا
- £30,000
47,619 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,450
51,508 دلار آمریکا
29.8%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Gone Down the Rabbit Hole از فریده لاشایی
افتاده در چاله‌ی خرگوش
برآورد
£20,000
32,258 دلار آمریکا
-
£30,000
48,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,000
56,452 دلار آمریکا
40%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
سایر آثار هنری فریده لاشایی

آرتچارت | Untitled (Still Life) از فریده لاشایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£25,000
37,313 دلار آمریکا
-
£35,000
52,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,250
46,642 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
آرتچارت | CATCHING THE MOON (STUDIES), (18) از فریده لاشایی
گرفتن ماه
برآورد
£800
1,143 دلار آمریکا
-
£1,200
1,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,429 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$12,000
20%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,200 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,590 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.091%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021