• رستم در سرمای کشنده زمستان 1388
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 192 * 215
19 خرداد 1394
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
- £5,000
7,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,125
12,500 دلار آمریکا
103.125%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
13,897 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
7,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | اثر هنری ازحمیدرضا جدید
بدون عنوان، شهر پرندگان 2
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$11,250
12.5%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400
سایر آثار هنری فریدون آو

Rostam in the Dead of Winter
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$15,600
24.8%
تاریخ حراج
ایام - 8 مهر 1393
آرتچارت | Wind IV (From the Sacred Elements Series) از فریدون آو
باد 4 (از مجموعه عنصر مقدس)
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
آرتچارت | اثر هنری ازفریدون آو
آب و آتش 3
برآورد
£10,000
16,667 دلار آمریکا
-
£15,000
25,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
20,833 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,351 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,172 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,269 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.184%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها