• بدون عنوان از مجموعه خانواده 1389
  • ترکيب مواد روي کاغذ، نصب روي بوم
  • نقاشی
  • 64 * 43
2 خرداد 1391
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
- 100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
2,786 دلار آمریکا
12.5%
آثار هنری مشابه

Femme assise
برآورد
€2,500
2,809 دلار آمریکا
-
€3,500
3,933 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,500
2,809 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
Gros & delettrez - 17 خرداد 1396
بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394
سایر آثار هنری قاسم حاجی زاده

MARRIAGE PRIMEUR (FIRST MARRIAGE)
برآورد
£10,000
13,158 دلار آمریکا
-
£15,000
19,737 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,714 دلار آمریکا
-
£6,000
8,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,714 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,116 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,730 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,302 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.807%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021