قاسم حاجی زاده

ایران | 1326
55 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
170 * 105
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
16,214 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

مداد روی مقوا، مداد روی مقوا
29.8 * 20.6
برآورد
€200
244 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
قیمت فروش
€200
244 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
اس. جی. ال. آکشن - 29 آذر 1399

آبرنگ و گواش روی مقوا، آبرنگ و گواش روی مقوا
100 * 84
برآورد
€3,000
3,571 دلار آمریکا
-
€5,000
5,952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
جک-فیلیپه رولان آکشن - 15 شهریور 1399

آبرنگ و گواش روی مقوا، آبرنگ و گواش روی مقوا
110 * 68
برآورد
€3,000
3,571 دلار آمریکا
-
€5,000
5,952 دلار آمریکا
تاریخ حراج
جک-فیلیپه رولان آکشن - 15 شهریور 1399

ترکیب مواد روی مقوا
124.5 * 87.5
برآورد
€3,000
3,333 دلار آمریکا
-
€5,000
5,556 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,333 دلار آمریکا
2.5%
فروش در
تاریخ حراج
Aguttes - 9 خرداد 1399

آبرنگ روی کاغذ
112 * 75.8
برآورد
€3,000
3,333 دلار آمریکا
-
€5,000
5,556 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,333 دلار آمریکا
2.5%
فروش در
تاریخ حراج
Aguttes - 9 خرداد 1399

مداد روی مقوا، مداد روی مقوا
29.8 * 20.6
برآورد
€500
556 دلار آمریکا
-
€700
778 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Aguttes - 9 خرداد 1399

رنگ روغن روی بوم
133 * 166
برآورد
2,500,000,000﷼
18,423 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
25,792 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
25,055 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

شماره اثر 36TP (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
162 * 130
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 14 خرداد 1398

شماره اثر #374 (فروخته نشده)
mixed media on paper
38 * 22
برآورد
€2,000
2,299 دلار آمریکا
-
€3,000
3,448 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 10 بهمن 1397